Porady na każdy temat
 
 

Kategoria: Porady prawne

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wykop!Wykop     FacebookFacebook     Dodaj na ŚledzikaŚledzik     Wyślij link

Warszawa, dnia 24 stycznia 2011 r.

80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego również dla pracownika po 50 roku życia

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm., dalej „ustawa chorobowa”), określa zasady i warunki ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej „ubezpieczenie chorobowe”). Ustawa chorobowa stanowi wycinek obowiązującego w Polsce prawa ubezpieczeń społecznych, nieskodyfikowanego, aczkolwiek regulowanego za pomocą szeregu ustaw szczególnych i przewiduje pięć zasadniczych rodzajów świadczeń przysługujących pracownikowi z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, macierzyński oraz opiekuńczy.

Dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy chorobowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1463), dzięki której nowe brzmienie otrzymał jej art. 11, różnicujący wysokość zasiłku chorobowego w zależności od przyczyny niezdolności do pracy, jak również miejsca leczenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy chorobowej, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (przy spełnieniu określonych warunków także po jego ustaniu oraz w innym przypadkach określonych w ustawie chorobowej). Zasiłek ten przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni (w przypadku gruźlicy oraz w trakcie ciąży – 270 dni).

Warto przy tym dodać, że za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - do 14 dni), pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego przez pracodawcę, które wysokością odpowiada stopie procentowej zasiłku chorobowego (80% wynagrodzenia).

Do czasu wejścia w życie nowelizacji, art. 11 ustawy chorobowej określał trzy stopy procentowe miesięcznej wysokości zasiłku chorobowego. Zasiłek ten wynosił co do zasady 80% podstawy wymiaru zasiłku, 70% podstawy wymiaru w przypadku pobytu w szpitalu oraz 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożliwość jej wykonywania przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania, a także gdy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Nowelizacja odstąpiła od zasady jednolitej stopy procentowej wysokości zasiłku chorobowego, który przysługuje pracownikowi w przypadku choroby związanej z pobytem w szpitalu. Zasadą pozostanie zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru. Nie mniej jednak za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pracownik, który ukończył 50 rok życia, otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Wprowadzona zmiana ma na celu zrównanie sytuacji prawnej pracowników mających taką samą podstawę wymiaru zasiłku (identyczne składniki wynagrodzenia), którzy otrzymywaliby takie same świadczenia – bez względu na to, czy jest im wypłacane wynagrodzenie za czas choroby przez pracodawcę, czy zasiłek chorobowy. Nowelizacja przyczyni się więc do wykluczenia dyskryminacji pracowników ze względu na wiek, dzięki czemu pracownicy w wieku powyżej 50 lat, których niezdolność do pracy wiąże się z pobytem w szpitalu, w okresie od 15 do 33 dnia choroby otrzymają zasiłek odpowiadający wysokości wynagrodzenia chorobowego pracowników przed 50 rokiem życia.

Warto też na koniec podkreślić, że opisana zmiana wysokości zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu dotyczy wyłącznie pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.


W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
Aneta Wrona-Kłoczko

Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
ul. Podwale 3 lok. 13, 00-252 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 635 46 00
e-mail: sekretariat@szulikowski.pl 

Kategorie

Biznes i Finanse


Dom, Wnętrze, Ogród


Dziecko i Mama


Ekologia


Fotografia


Komputery i Internet


Kuchnia


Moda


Motoryzacja


Rozmaitości


Sport i Rekreacja


Styl Życia


Turystyka


We Dwoje


Zdrowie i UrodaPorady finansowe »


Porady miłosne »


Porady turystyczne »

 Milion Porad

Najnowsze tematy »

3
Materiały izolacyjne ? szczególny typ materiałów ogniotrwałych
6
Edukacja finansowa dla młodzieży - jak uczyć się o pieniądzach
5
Dziecko jedzie na ferie? Pamiętaj, że grunt to właściwie spakowana walizka!
7
Kilka wskazówek do pielęgnacji Twojej bielizny
5
Jak zaoszczędzić na świętach
4
Jak dobrze zorganizować czas na porządki świąteczne

Zobacz więcej...

Najpopularniejsze tematy »

35
Oszczędzanie pieniędzy
32
Jak oszczędzać energię?
32
Jak jeździć oszczędnie?
27
Udany związek
26
Co wybrać na prezent gwiazdkowy?
26
Rozmowa kwalifikacyjna - jak się zachowywać?

Zobacz więcej...

Użytkownicy »

1.  Damonka85472
2.  ellie423
3.  grohalah355
4.  Nina354
5.  Ludi346
6.  molko284
7.  edytaZ227

Zobacz więcej...


Co to za strona?

Na MilionPorad.pl znajdziesz sprawdzone porady, dodane, skomentowane i ocenione przez innych Internautów. Mamy nadzieję że znajdziesz tu pomoc jakiej potrzebujesz i zrewanżujesz się, umieszczając własne porady dla innych :)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść porad
i komentarzy zamieszczonych przez użytkowników.


Kategorie

 


http://www.milionporad.pl/