Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

ZFŚS to środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, pozyskane z corocznego odpisu na zakładowy fundusz socjalny. ZFŚS tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która określa zasady tworzenia funduszu, dopuszczalne formy pomocy czy sposoby rezygnacji z działalności socjalnej.

Autor: ZFSS, 15/07/2012, 18:12   temat wyróżnionyTemat wyróżniony przez redakcję

Na co można przeznaczyć środki z ZFŚS?

Fundusze socjalne mają na celu pomoc w momencie ciężkiej sytuacji materialnej. Ustawa podpowiada, na co można przeznaczyć otrzymane na podstawie odpisu środki. Jedną z form jest dofinansowanie wypoczynku pracownika. Dofinansowanie to może przyjąć różne wersje, to znaczy może dotyczyć tylko pracownika lub wspomagać również dzieci pracowników.

Inna dopuszczalna forma to bezzwrotna zapomoga pieniężna przyznawana w szczególności pracownikom, którzy dotknięci zostali poważnym zdarzeniem losowym, borykają się z ciężką lub przewlekłą chorobą, mają dzieci wymagające specjalnej opieki lekarskiej, posiadają wielodzietne rodziny lub samotnie wychowują dzieci.

Kolejną dopuszczalną przez ustawę formą jest pożyczka z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Pracodawca może także dofinansować świadczenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym. Dopuszczalne jest także dofinansowanie innych świadczeń rzeczowych na przykład w postaci paczek dla dzieci. Od niedawna pracodawca może także wesprzeć podległych pracowników w finansowaniu żłobków i przedszkoli dla dzieci.

  Pokaż komentarze (1)

  Autor: ZFSS 15/07/2012, 18:12

  23 pkt
  oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

  Czego nie można finansować ze środków funduszu socjalnego?

  W związku z tym, że zapisy ustawy o ZFŚS nie precyzują dokładnie wszystkich prawidłowych form pomocy, pojawiają się problemy, które formy są niedozwolone.

  Do najczęstszych nieprawidłowości w finansowaniu ze środków funduszu zaliczyć można opłacanie: firmowych stołówek, pracowników obsługujących fundusz (wynagrodzenia, szkolenia, materiały edukacyjne), zakupu środków trwałych, prywatnej opieki medycznej czy profilaktycznych szczepień. Niezgodne jest także finansowanie ubezpieczeń NNW, na życie czy turystycznych, dojazdów do pracy, niezależnie od formy, imprez integracyjnych, świąt i imprez branżowych, imprez okolicznościowych, prezentów, nagród czy kwiatów okolicznościowych, edukacji, bez względu na formę. Niedopuszczalne jest również wypłacanie premii czy nagród.

   Pokaż komentarze (0)

   Autor: ZFSS 15/07/2012, 18:12

   24 pkt
   oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

   Kto może otrzymać pomoc z ZFŚS?

   Po części to ustawa określa kto powinien otrzymać pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy te nakazują uzależniać ewentualność dopłat i ich wysokość od oceny sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby składającej wniosek o pomoc, dokonanej przez pracodawcę. Szczegółowe kryteria czy poziom wynagrodzenia uprawniający do wnioskowania o dopłaty określa wewnętrzny regulamin ZFŚS.

   Biorąc pod uwagę fakt, że pomoc uzależniona jest od kryteriów socjalnych, niedopuszczalne jest wypłacanie dofinansowań wszystkim pracownikom w równych kwotach lub w uzależnieniu od niedozwolonych kryteriów takich jak na przykład, rodzaj umowy, wymiar etatu, ocena pracy, staż pracy czy zajmowane stanowisko.

    Pokaż komentarze (3)

    Autor: ZFSS 15/07/2012, 18:12

    26 pkt
    oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

    Kto decyduje o przyznawaniu świadczeń z ZFŚS?

    O sposobie wydatkowania środków socjalnych decyduje pracodawca, który wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące realizacji polityki socjalnej zawiera w regulaminie funduszu socjalnego. Regulamin ten uzgodniony winien być z zakładowymi związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielem rady pracowniczej. Czasami, szczególnie w większych organizacjach powoływane są do życia tzw. Komisje Socjalne. Należy jednak pamiętać, że mają one jedynie charakter doradczy i wspierający, nie są głosem decydującym.

     Pokaż komentarze (0)

     Autor: ZFSS 15/07/2012, 18:12

     26 pkt
     oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

     https://www.milionporad.pl/