Kto może otrzymać pomoc z ZFŚS?

Po części to ustawa określa kto powinien otrzymać pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy te nakazują uzależniać ewentualność dopłat i ich wysokość od oceny sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby składającej wniosek o pomoc, dokonanej przez pracodawcę. Szczegółowe kryteria czy poziom wynagrodzenia uprawniający do wnioskowania o dopłaty określa wewnętrzny regulamin ZFŚS.

Biorąc pod uwagę fakt, że pomoc uzależniona jest od kryteriów socjalnych, niedopuszczalne jest wypłacanie dofinansowań wszystkim pracownikom w równych kwotach lub w uzależnieniu od niedozwolonych kryteriów takich jak na przykład, rodzaj umowy, wymiar etatu, ocena pracy, staż pracy czy zajmowane stanowisko.

Autor: ZFSS, 15/07/2012, 18:12
Punktów: 26. Oceń tę poradę! oceń pozytywnieoceń negatywnie zgłoś do usunięcia

‹ powrót do tematu

Komentarze (3)

  • Czy fakt posiadania dzieci (sam fakt) można za kryterium socjalne? Konkretnie chodzi mi o paczki mikołajkowe dla dzieci. Są przyznawane pracownikom tym, którzy mają dzieci. Jedna paczka dla tych, którzy mają jedno dziecko, dwie dla osób z dwojgiem dzieci, itd... Czy pozostajemy w zgodzie z prawem stosując taką interpretację kryterium socjalnego? Podobno wynika to z orzeczenia /wyroku sądu, ale nie mogę znaleźć tego przepisu. Będę wdzięczna za wskazówki
    Joasia, 22/09/2012, 00:17

  • Pracodawca jak najbardziej może sfinansować zakup paczek dla dzieci, ale musi przy tym pamiętać o dwóch podstawowych kwestiach. Możliwość finansowania tej formy pomocy musi być wskazana w wewnętrznym regulaminie ZFŚS i paczki przyznawane powinny być w oparciu o kryterium socjalne, a więc uwzględniając dochód pracownika w przeliczeniu na członka rodziny. W praktyce oznacza to, że nieprawidłowe jest finansowanie paczek wszystkim dzieciom w równej kwocie. Wartość paczek musi być zróżnicowana ze względu na wspomniany dochód.
    ZFSS, 24/09/2012, 22:47

  • Czy pozostanę w zgodzie z prawem, przyjmując poniższe założenia? Wartość paczki wynosi na przykład 70 zł. (Pracownicy sami wybierają upominek /zabawkę ze strony internetowej, w cenie do 70 zł.), ale Pracownik do paczki dopłaca - potrącenie z wynagrodzenia netto, w wysokości uzależnionej od dochodu. I tak - najubożsi nie dopłacaliby w ogóle. Osoby z trochę wyższym dochodem 5% wartości (czyli 3,50 zł.). osoby o najwyższych dochodach: 10% (7 złotych). Czy te wartości nie są za niskie, czy powinny być wyższe i bardziej zróżnicowane? Czy może być grupa w ogóle nie dopłacająca? Jak może zareagować ZUS w razie ewentualnej kontroli?
    Joasia, 29/10/2013, 13:00

‹ powrót do tematu

https://www.milionporad.pl/