Regulamin

§ 1. Definicje pojęć

1.1 Serwis - strona internetowa znajdująca się po adresem www.milionporad.pl.
1.2 Redakcja - osoby zaangażowane w prowadzenie serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.milionporad.pl.
1.3 Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę www.milionporad.pl, korzystająca z jej zasobów lub współtworząca te zasoby.
1.4 Treści - porady, komentarze do porad oraz wszelkie inne treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

§ 2. Zasady ogólne i odpowiedzialność

2.1 Redakcja nie odpowiada za Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkowników ani nie gwarantuje ich zgodności z rzeczywistością.
2.2 Redakcja nie odpowiada za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania Treści umieszczonych w Serwisie.
2.3 Redakcja zastrzega sobie prawo do wstrzymywania publikacji, edycji lub usuwania Treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
2.4 Redakcja nie usuwa treści zamieszczonych przez Użytkownika na jego życzenie, chyba że Redakcja uzna że powinny zostać usunięte.
2.5 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nie naruszający prawa, postanowień tego regulaminu ani norm społecznych i obyczajowych, czyli m.in. nie działania na szkodę Serwisu ani innych Użytkowników, nie ingerowania w ich prywatność oraz nie zamieszczania Treści wulgarnych, obraźliwych, nawołujących do nienawiści, rasizmu lub przemocy, naruszających dobre obyczaje, sprzecznych z prawem.
2.6 Wyłącznie Użytkownik odpowiada za Treści umieszczone przez siebie w Serwisie.
2.7 Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym Użytkowników.

§ 3. Zasady zamieszczania plików graficznych

3.1 Zamieszczając plik graficzny Użytkownik oświadcza, że zgadza się z całością niniejszego regulaminu i że ma do zamieszczanego pliku odpowiednie prawa, tzn.:
- jest jego autorem,
- uzyskał pozwolenie na zamieszczenie go w Serwisie od jego autora,
- używa grafiki udostępnionej przez autora na odpowiedniej licencji.
3.2 Nie wolno dodawać plików graficznych zawierających treści: reklamowe, wulgarne, erotyczne, nawołujące do nienawiści, rasizmu lub przemocy, naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem.
3.3 Nie wolno dodawać plików graficznych zawierających informacje identyfikujące osoby trzecie (np. fotografie w połączeniu z danymi osobowymi, linkami do profili na serwisach społecznościowych, tablice rejestracyjne). Takie dane należy zamazać lub zakryć.
3.4 Redakcja zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji nieniejszego regulaminu i do akceptowania lub usuwania zamieszczonych przez Użytkownika plików graficznych według własnego uznania.
3.5 Wyłącznie Użytkownik odpowiada za pliki graficzne umieszczone przez siebie w Serwisie i za uzyskanie odpowiednich praw do ich publikacji. Redakcja nie jest w stanie zweryfikować praw Użytkownika do zamieszczenia pliku graficznego i nie odpowiada za żadne szkody wynikłe z powodu zamieszczenia pliku graficznego bez zgody autora lub osób znajdujących się na zdjęciu.
3.6 Redakcja może usunąć plik graficzny zamieszczony przez Użytkownika na uzasadnioną prośbę osoby trzeciej (np. w przypadku zamieszczenia pliku bez uzyskania pozwolenia od jego autora).

§ 4. Prywatność

4.1 Wejście każdego Użytkownika na strony Serwisu jest odnotowywane w bazie danych służącej do prowadzenia statystyk. Zbierane dane to m.in.: data i godzina odwiedzin, IP lub nazwa hosta Użytkownika, informacje o platformie sprzętowej i przeglądarce oraz o przeglądanych podstronach.

§ 5. Działania niepożądane

5.1 Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, zakłócania działania Serwisu i działania na jego szkodę a także ingerowania w prywatność użytkowników Serwisu, prób przechwytywania ich haseł lub kont oraz obrażania Użytkowników i osób trzecich.
5.2 W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez Redakcję za niewłaściwe lub niepożądane, Redakcja zastrzegaja sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.

https://www.milionporad.pl/