Olej silnikowy i jego funkcje

Autor: grupa54, 08/03/2011, 18:41

Olej silnikowy i jego funkcje

Olej jest substancją smarną, której podstawowym składnikiem w około 99% procentach jest tak zwany olej bazowy a 1% stanowią dodatki wzbogacające, nadające specjalne właściwości (procentowa zawartość oleju bazowego i dodatków może być inna, zależy ona od jakości oleju oraz przeznaczenia). Wyróżniamy trzy podstawowe typy lejów silnikowych: mineralne, półsyntetyczne oraz syntetyczne. Głównym zadaniem każdego oleju jest pozostawienie na powierzchni poruszających się względem siebie elementów tzw. filmu (bardzo cienka warstwa oleju). Powoduje to, iż tarcie pomiędzy poruszającymi się elementami jest ograniczone do minimum. Na tym jednak jego zadanie się nie kończy. Istnieje 7 podstawowych funkcji z jakimi każdy dobry olej musi sobie poradzić.

Są nimi:

· Zmniejszenie tarcia,
· Chłodzenie silnika,
· Utrzymanie czystości powierzchni smarowanych,
· Uszczelnienie elementów silnika (tłoki, cylindry, pierścienie itp.),
· Chronienie przed korozją,
· Ograniczenie zużycia ruchomych części w silniku,
· Umożliwienie uruchomienia wszystkich ruchomych zespołów w szerokim zakresie temperatur.

Jeżeli masz problemy z którąś z w/w funkcji to znaczy, że olej którego używasz jest złej jakości lub został niewłaściwie dobrany.

  Pokaż komentarze (0)

  Autor: grupa54 08/03/2011, 18:41

  41 pkt
  oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

  Rodzeje olejów silnikowych

  Jak już wspomniałem większość olejów silnikowych składa się z mieszaniny oleju bazowego oraz specjalnych dodatków uszlachetniających. Ich procentowy dobór może się różnić w zależności od producenta czy zastosowania gotowego oleju.
  Na rynku u wszystkich znanych producentów występują trzy główne typy olejów: mineralne, pół syntetyczne oraz syntetyczne. Poniżej opiszę krótko każdy z nich.

  Oleje syntetyczne otrzymywane są na drodze syntezy chemicznej. Charakteryzują się dużo większą odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach niż oleje mineralne, dzięki czemu mają mniejszą skłonność do tworzenia szlamów i osadów w silniku. Ułatwiają także rozruch silnika w niskich temperaturach i szybciej docierają do poszczególnych punktów smarowania. Jeżeli używamy oleju mineralnego w żadnym wypadku nie powinniśmy zmieniać oleju na syntetyczny lub półsyntetyczny. Grozi to rozszczelnieniem silnika i z dużymi wydatkami na jego generalny remont.
  Olej półsyntetyczny jest mieszaniną bazowych olejów mineralnych i syntetycznych. Jednak nie należy kierować się tym, i nie mieszać dwóch różnych olejów w silniku samodzielnie. Proces mieszania odbywa się w laboratoriach i dotyczy olejów bazowych. Olej półsyntetyczny posiada wiele właściwości zbliżonych do syntetycznego. Zapewnia lepszą ochronę silnika i smarowanie niż olej mineralny. Oleje tego typu są "pomostem" w przejściu z oleju syntetycznego na mineralny.
  Olej mineralny otrzymuje się z procesu rafinacji ropy naftowej. Rafinacja jest procesem oczyszczania i uszlachetniania substancji naturalnych w celu nadania im odpowiednich właściwości. Oleje mineralne są zwykle gęstsze i mają gorsze, i mniej stabilne parametry w porównaniu do olejów syntetycznych. Jednak nie są one tak złej jakości jak oleje produkowane kilka lat temu i wskazane jest ich używanie w silnikach starszych lub o dużym przebiegu. Zaleca się ich częstszą wymianę.

   Pokaż komentarze (0)

   Autor: grupa54 08/03/2011, 18:41

   45 pkt
   oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

   Oznaczenia i normy olejowe

   SAE
   Każdy olej czy to mineralny, półsyntetyczny czy syntetyczny możemy rozróżnić za pomocą różnych oznaczeń na opakowaniu. Jak podstawowe oznaczenie stosuje się klasę lepkości oleju według SAE. Na każdej butelce z olejem możemy zobaczyć oznaczenia tj. 5W-30, 10W-40 czy 15W-40. Jednak jakość oleju określają nam inne oznaczenia, zawsze umieszczone na opakowaniu lecz nie zawsze zrozumiałe przez kupującego.
   SAE (Society of Automotive Engineers = Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych) Instytucja odpowiedzialna za normy przemysłu samochodowego USA (paliwa, oleje, parametry świateł, standaryzacja elementów), zwykle odmienne od przyjętych w Europie niemieckich norm DIN. W przemyśle olejowym SAE określa stopnie lepkości w warunkach wysokich oraz niskich temperatur. Przeważnie na opakowaniu oleju widzimy duże oznaczenie, np. 15W-40. Jest to oznaczenie instytutu SAE które informuje nas między innymi o tym, że olej jest wielosezonowy. Jeżeli spotkamy olej z oznaczeniem, np. 15W lub 40 to oznacza, że olej jest jednosezonowy (zimowy lub letni).

   API
   Amerykański Instytut Naftowy (American Petroleum Institute) jest zrzeszeniem branżowym producentów ropy naftowej. Jego członkami jest 400 spółek działających w branży, które zajmują się m.in. produkcją, rafinacją i zaopatrzeniem w ropę, eksploatacją rurociągów naftowych czy transportem morskim. Instytut opracowuje normy , które podążają za rozwojem potrzeb amerykańskich konstruktorów samochodów. Każda nowa specyfikacja odpowiada zaostrzeniu poziomu wymagań dla danego środka smarującego. Najwyższymi poziomami wymagań charakteryzują się obecnie kategorie API SJ (dla silników benzynowych) oraz API CF (dla silników wysokoprężnych).
   API oznacza normy kombinacjami liter. W oleju SL/CF "S" oznacza, że nadaje się on do silników benzynowych, a druga litera to klasa jakości - im dalsza litera alfabetu, tym wyższa jakość (najwyższa obecnie wartość to M). Oznaczenie "C" świadczy o przydatności oleju do silników Diesla. Najwyższa klasa to CI.

   ACEA
   ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) w tłumaczeniu na Polski oznacza Asocjacja Europejskich Konstruktorów Samochodowych. Klasyfikacja ACEA zastąpiła wcześniejsze i nieważne już normy CCMC (Komitet Konstruktorów Wspólnego Rynku). Normy ACEA określają specyfikacje, oparte na testach wykonywanych na silnikach europejskich konstruktorów samochodów.
   Według klasyfikacji ACEA oleje silnikowe dzielimy na:
   A - do silników benzynowych
   B - do lekkich silników Diesla
   C - oleje kompatybilne z systemem katalitycznym dla silników benzynowych i Diesla z wtórnym obiegiem spalin i o niskiej zawartości siarki, fosforu i popiołów siarczanych (SAPS)
   E - do mocno obciążonych silników Diesla

    Pokaż komentarze (0)

    Autor: grupa54 08/03/2011, 18:41

    53 pkt
    oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

    Jaki olej wybrać?

    Na naszym rynku występuję wiele marek olejów samochodowych - silnikowych, przekładniowych i innych - bardziej lub mniej znanych u nas producentów. Przy czym to że dana nazwa nam nic nie mówi nie oznacza to że olej jest gorszej jakości czy też trafiliśmy na "firmę krzak" ponieważ na świecie jest wiele znanych i uznanych marek które dopiero co wchodzą na nasz rynek lub jeszcze do nas nie dotarły - wystarczy tylko trochę poszukać w internecie. Polski rynek olejowy opanowany jest przez głównych graczy, którzy funkcjonują tu od wielu lat. Każdy z nich przekonuje nas że to jego właśnie jest najlepszy dla naszego samochodu. Czy jednak kolorowa, dynamiczna i głośna reklama powinna być wyznacznikiem jakości i głównym impulsem w wyborze przez nas oleju? Aby wybrać dobry olej i nie przepłacić wystarczy poświęcić trochę czasu żeby porównać ofertę i zwrócić uwagę na informację umieszczone na opakowaniach wszystkich producentów o normach (SAE, API, ACEA), dopuszczeniach oraz oficjalnych aprobatach producentów samochodów,

     Pokaż komentarze (0)

     Autor: grupa54 08/03/2011, 18:41

     44 pkt
     oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

     https://www.milionporad.pl/