Jak skorzystać z dofinansowania wypoczynku?

Wiele firm dokonuje odpisu na fundusz i tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z ustawą środki te mogą być przeznaczone jedynie na wybrane cele takie jak, pożyczka mieszkaniowa, zapomoga, świadczenia o charakterze rzeczowym czy dofinansowanie żłobków i przedszkoli. Przepisy prawa dopuszczają również możliwość dofinansowania wypoczynku pracownika oraz dzieci pracownika.

Autor: ZFSS, 24/07/2012, 08:41   temat wyróżnionyTemat wyróżniony przez redakcję

Skąd mogę wiedzieć czy przysługuje mi dofinansowanie do urlopu?

Szczegóły dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania zawarte powinny być w wewnętrznym regulaminie ZFŚS. To w nim pracodawca szczegółowo określa, komu przyznawana jest pomoc, w jakiej wysokości, w jakim terminie i na jakiej podstawie. W związku z tym, że kwota dofinansowania wypoczynku pochodzi ze środków socjalnych, jej wysokość uzależniona powinna być od kryteriów socjalnych takich jak, sytuacja rodzinna, materialna, życiowa i zdrowotna danego pracownika. Niedopuszczalne jest przyznawanie dofinansowania wszystkim pracownikom w równych kwotach.

  Pokaż komentarze (1)

  Autor: ZFSS 24/07/2012, 08:41

  20 pkt
  oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

  Co trzeba zrobić, aby otrzymać dopłatę do wypoczynku?

  Dofinansowanie wypoczynku udzielane jest na wniosek pracownika. Wzór wymaganego wniosku załączony powinien być do funkcjonującego w organizacji regulaminu funduszu. Najczęściej do wniosku dołączone powinno być potwierdzenie odbycia wypoczynku, zaświadczenie o zarobkach pozostałych, wskazanych we wniosku, członków rodziny i inne dokumenty wskazane w regulaminie.

  Należy pamiętać, że pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających zarówno urlop, jak i dochody. Warunkiem żądania są odpowiednie zapisy w regulaminie, które indywidualnie, w każdej firmie określają sposób wnioskowania i przyznawania świadczeń.

   Pokaż komentarze (0)

   Autor: ZFSS 24/07/2012, 08:41

   22 pkt
   oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

   Czy można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zagranicznego?

   Po nowelizacji ustawy o ZFŚS, to jest od dnia 28 marca 2008 roku, pracodawca może dopłacać do wypoczynku pracownika oraz wypoczynku dziecka również poza granicami kraju. Uzasadnieniem zmiany był fakt, że dofinansowanie powinno być następstwem tylko oceny sytuacji materialnej pracownika, co oznacza, że świadczenie nie powinno być udzielane w oparciu o miejsce wypoczynku.

    Pokaż komentarze (0)

    Autor: ZFSS 24/07/2012, 08:41

    21 pkt
    oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

    Jak zostanie opodatkowane dofinansowanie wypoczynku?

    Świadczenia socjalne, co do zasady podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą pracownika skalą podatkową. Istnieje jednak roczna kwota wolna od podatku w wysokości 380 zł na wszystkie formy pomocy realizowane ze środków ZFŚS.

    Odstępstwem od tej zasady jest zorganizowana forma wypoczynku dzieci do lat 18, która zwolniona jest z podatku do wysokości płatności. Zorganizowany wypoczynek dziecka, musi przybrać formę koloni, obozów, oaz, zielonych szkół czy zimowisk i może być on połączony z nauką, rehabilitacją oraz leczeniem.

    Wyjazd ten organizowany winien być przez jednostki prowadzące działalność w tym zakresie tj. biura podróży, różnego rodzaju szkoły, organizacje harcerskie, parafie oraz podmioty prowadzące działalność agroturystyczną, organizacje charytatywne czy fundacje.

     Pokaż komentarze (0)

     Autor: ZFSS 24/07/2012, 08:41

     27 pkt
     oceń pozytywnieoceń negatywnie  zgłoś do usunięcia

     https://www.milionporad.pl/